Privacyverklaring TA producten

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als
onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten
we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw
gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van TA producten. U dient
zich ervan bewust te zijn dat TA producten niet verantwoordelijk is voor het
privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze
website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

TA producten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de
dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van TA producten of die van een derde partij. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

TA producten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TA producten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TA producten verstrekt.

TA producten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat
we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens
die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw
vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van TA producten of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.


Waarom TA producten gegevens nodig heeft

TA producten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op
te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail
en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden.
Daarnaast kan TA producten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van
het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans
bestaande uit juridische dienstverlening.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren
uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Bij ondertekening door de klant van een offerte, gaat de klant akkoord met de
Algemene Voorwaarden van Mack & Tos en dus ook met het Privacy beleid van
Mack & Tos.


Hoe lang TA producten gegevens bewaart

TA producten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt.

Derden

TA producten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. De informatie wordt verder niet met derden
gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is
verstrekt. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@taproducten.nl. TA producten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen,
kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.


Beveiliging

TA producten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TA
producten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door TA producten verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met TA producten op via info@taproducten.nl. KvK 82662495